sosiaalisen median trendit vuonna 2021

Top 10 sosiaalisen median trendiä vuonna 2021, jotka vievät sinut kilpailijoiden edelle.

Miten sosiaalisen median markkinointi muuttuu vuonna 2021? Tässä artikkelissa 10 trendiä asetetaan paremmuusjärjestykseen asiakkaisiin vähemmän vaikuttavista vaikuttavimpiin.

Pandemian vuoksi asiakkaiden käyttäytyminen sosiaalista mediaa kohtaan on vähitellen muuttunut. Saadaksemme lisää tietoa tästä asiasta teimme tutkimusta sosiaalisen median trendeistä vuonna 2021, erityisesti Talkwalkerin ja HubSpotin tiimien asiakirjoista. Haastatteluissa haastateltiin yli 70 maailmanlaajuista asiantuntijaa, jotta saatiin kerättyä heidän mielipiteitään, ennusteitaan sekä vinkkejä sosiaalisen median trendeistä vuonna 2021.

10. Remixing on uusi käyttäjien tuottama sisältö 

Käyttäjien luoma sisältö (User-Generated Content, UGC) määritellään yksinkertaisesti kaikenlaiseksi käyttäjien tai "oikeiden ihmisten" luomaksi sisällöksi. Kuvat, videot, arvostelut, blogikirjoitukset jne. ovat suosittuja ihmisten luomia sisältömuotoja. UGC:tä sovellettiin markkinoinnissa yli 15 vuotta sitten, mutta TikTokin, Kojin ja Instagram Reelin nousu on nostanut UGC:n uudelle tasolle. Remixing on taito käyttää olemassa olevia formaatteja ja ideoita ja muokata niitä sitten vastaamaan käyttäjien persoonallisuutta ja harrastuksia. Jotkin yritykset odottavat, että remixingille ja brändin sitouttamiselle on enemmän mahdollisuuksia, joissa uudet käyttäjät voivat luoda erinomaista sisältöä. 

Pandemiasulun aikana maininnat "remixistä" TikTokissa ja Kojissa ovat lisääntyneet. Ihmiset jäävät vain kotiin luomaan sisältöä sen sijaan, että lähtisivät ulos, ja siksi heidän tarpeisiinsa on lisättävä joitakin työkaluja. Remixing auttaa käyttäjiä luomaan sisältöä helposti pienemmillä teknisillä rajoituksilla. GoMetan toimitusjohtajan ja toisen perustajan Dmitry Shapiron mukaan "remixing antaa tavallisille ihmisille vallan kerrostaa kontekstia ja itseilmaisua". (forbes.com).

Suuntaus on vasta alkanut, ja se on lupaava skenaario, kun tuotemerkit tarjoavat käyttäjille malleja ja työkaluja sisällön luomiseen tai yhteistuotantoon. Sosiaalisen median alustojen nopean kehityksen perusteella käyttäjien kysyntään vastataan samoin kuin kilpailijoiden kasvuun. Ennusteiden mukaan 3D-pelit, kuvat, VR- ja AR-käyttäjien luoma sisältö tulevat hallitseviksi lähitulevaisuudessa. 

Päätelmät:

 • Tarjoa käyttäjille asianmukaiset varat: Logot, mallit ja digitaaliset työkalut auttavat käyttäjiäsi luomaan sisältöä tehokkaasti. Nämä hyödykkeet helpottavat ja rohkaisevat käyttäjiesi luovuutta => parempi sisältö syntyy. 
 • Jatka yhteydenpitoa luojien kanssa: UGC saa yleensä 28% enemmän sitoutumista kuin brändin alkuperäinen sisältö. Älä siis unohda sitoutua välittömästi yleisösi sisältöön.  
 • Pidä huolta sosiaalisen median kanavistasi: Joillakin yrityksillä ei ole minkäänlaista sosiaalisen median strategiaa eri kanavia varten. Tiktok ja Instagram auttavat brändiänne tulemaan suositummaksi ja lähestyttävämmäksi nuorille ja luoville ihmisille. 
 • UGC:n riskienhallinta: Seuraa huolellisesti kaikkia brändisi maineelle tapahtuvia toimia. Joku yrittää pommittaa yritystäsi negatiivisella sisällöllä vetääkseen yritystäsi alas. Tarkista jälleen jokainen remixattu sisältö, jotta voit reagoida siihen mahdollisimman nopeasti ennen kuin se leviää. 

9. Pandemiasisällön neljä K:ta 

Vaikka pandemia onnistuttaisiin torjumaan vuonna 2021, on vielä joitakin jälkiseuraamuksia käsittelemättä. Yritysten on sopeuduttava uusiin työolosuhteisiin ja -ympäristöön, todennäköisesti kotona tai rajoitettuihin ihmisiin työpaikalla. Yritystilannetta vuonna 2021 muokkaavat 4 C:tä: Yhteisö, kosketuksettomuus, siisteys, ja Myötätunto.  

Huolimatta siitä, että 4 K:hon on keskitytty, nämä aiheet ovat edelleen trendikkäitä eri sosiaalisen median alustoilla. 78% kuluttajista uskoo, että tuotemerkit auttavat heitä jokapäiväisessä elämässä Covid-19:n tiedoilla ja rauhoituksella. Niiden välillä on kuitenkin edelleen viestintäkuilu. Vaikka yritykset keskittyvät yhteisöjen tukemiseen, asiakkaat ovat enemmän huolissaan puhtaudesta. Vuonna 2021 Covid-19 on edelleen useimpien keskustelujen keskeinen aihe, ja yritysten tulisi valita viestinnän aiheet huolellisesti.

ATC Digital Academyn perustajan Janet Machukan mukaan pandemian 4 C:stä tulee uusi normaali asia markkinoinnissa. Sen seuraukset vaikuttavat osittain jokaiseen tuotemerkkiin, joten 4 Cs:n markkinointistrategioita on tehtävä. 

Sisältömarkkinoija Lilach Bullockin mukaan vuosi 2021 on täynnä kokeiluja, uusia strategioita tai jopa tuotteita ja palveluita, joilla pyritään vastaamaan tähän uuteen maailmaan. 

social-media-trends-in-2021-1

Esimerkiksi LEGO lähestyi yleisöään tällä merkityksellisellä kuvalla, jossa mies pesee käsiään. Tämä twiitti tuotti 4K sitoutumista. Myöhemmin he jatkoivat samanlaisen viestin välittämistä lukituksen aikana. LEGO on onnistunut rakentamaan yhteisöään C:n puhtauden avulla perhe- ja nuorten yleisönsä keskuudessa. 

Myös muut tuotemerkit alkoivat nopeasti sitoutua terveyteen ja turvallisuuteen liittyviin viesteihin Covid-19:n ensimmäisen ilmoituksen jälkeen. Lause "pese kätesi" on saanut 81,7 000 jakoa viidessä kuukaudessa maaliskuun 2020 jälkeen. 

Miten se vaikuttaa digitaaliseen näkökulmaan, 4 C:tä rakentaa brändiviestinnän uudelleen seuraavan vuoden aikana. Yritysten on ymmärrettävä asiakkaidensa ongelmia, jotta ne voivat löytää parhaan tavan luoda yhteyksiä ja auttaa heitä ratkaisemaan ongelmansa.

Päätelmät: 

 • Seuraa maailmanlaajuista trendianalyysiä: Seuraa pandemiatilannetta usein, jotta voit reagoida nopeasti mahdollisiin ongelmiin ja auttaa asiakkaitasi selviytymään niistä. Jakamalla viestejä voit vahvistaa suhteitasi yhteisöön. 
 • Keskity 4 C-sisältöön: Selvitä, mitä elementtejä asiakkaasi ovat seuranneet, ja yhdistä nämä avaimet brändiisi. Näytä heille, miten välität yhteisöstä, myymälän siisteydestä jne. 
 • Valmistaudu meneillään olevaan pandemiaan: Älä kohdistu uusiin asiakkaisiin, sillä meneillään olevan pandemian vuoksi heillä on vielä jonkin verran epävarmuutta. Keskity merkitykselliseen sisältöön, joka vastaa asiakkaiden huolenaiheisiin. 

8. Meemien synty

Emojit ja tarrat eivät ole enää viime vuosina olleet suosittuja tekstissä. Sen sijaan GIFit ja Meemit hallitsevat sosiaalisen median kanavia ja keskustelusovelluksia. Kaikki niistä eivät ole hauskoja ja positiivisia, mutta meemit ovat muuttamassa viestintää mielenkiintoisena tapana lisätä yhteisön sitoutumista. Meemi sisältää valtavan merkityksen ja implikaation, minkä vuoksi lähettäjä ja vastaanottaja voivat helposti ymmärtää toisiaan ilman sanaa. Vaikka meemit eivät ole lainkaan ammattimaisia, niiden myönteiset vaikutukset ovat kiistattomat. 

55% meemiä lähetetään viikoittain 13-35-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Meemien maininnat kasvoivat 19,8 miljoonasta 24,9 miljoonaan koko vuoden 2020 aikana, ja huippu oli 28 miljoonaa huhtikuussa 2020. Meemien kolme kiinnostavinta aihetta ovat Covid-19 (2,9%), talous (2,8%) ja politiikka (2%). Nämä aiheet ovat hyvin arkaluonteisia ja saavat helposti riskin meemimanipulaatiosta. 

Ferns N Petalsin sisältömarkkinoinnin johtaja Komal Gupta uskoo, että kuluttajat kehittyvät vähitellen, ja siksi sisältömarkkinoinnin innovointi on juuri nyt erittäin tärkeää. Meemit sisältävät vanhan koulukunnan elokuvia, sarjoja ja pop-kulttuuria, ja ne voivat olla uuden ajan katalysaattori markkinoinnissa. 

social-media-trends-in-2021-2

Esimerkiksi Sonyn PS5 julkaisi trailerin tuotteensa uudesta ulkoasusta ja sai nopeasti käyttäjien reaktioita. Tämä formaatti on hyvin yksinkertainen, mutta se sai aikaan merkittävän sitoutumisen 180K:lla. Sen avulla meemi on helpommin lähestyttävä, helppo jakaa ja leviää nopeasti. Vaikuttavan sitoutumismäärän lisäksi tämä twiitti auttaa Sonya myös tuottamaan merkityksellisempiä viestejä ja luomaan vahvan yleisöyhteyden. 

Päätelmät:

 • Jaa ja kannusta käyttäjien luomia meemejä (UGM): Tämä on paras tapa lisätä brändisi tunnettuutta UGM:n avulla, sillä asiakkaat luottavat enemmän oikeisiin ihmisiin kuin itse brändiin. Äläkä unohda kiittää tekijöitä, sillä se auttaa vahvistamaan suhteita ja rohkaisee heitä luomaan lisää arvokasta sisältöä. 
 • Seuraa tuotemerkkisi logoa: Tavallisesti meemeissä ei ole tekstiä. Parhaiten brändisi tunnistaa logosta, joten varmista, että kuvantunnistus toimii meemeissäsi oikein. 
 • Ole varovainen sen suhteen, mitä julkaiset: Loukkaavat ja arvottomat meemit johtavat negatiivisiin kommentteihin, jotka vahingoittavat brändiäsi huomattavasti. Siksi sinun on aina tarkistettava visuaaliset elementit ja seuraukset kaksi- tai jopa kolminkertaisesti, ennen kuin lataat mitään. 

7. Nostalgian markkinointi

Vuosi 2020 ei ole vuosi, jonka useimmat ihmiset haluavat muistaa, joten on ymmärrettävää, että ihmiset tuntevat olonsa paljon paremmaksi, kun he muistelevat aiempia vuosia. Positiiviset tunteet kanssa vanhat hyvät ajat auttaa vahvistamaan nykyisiä tunteitasi. Nostalgian markkinointi on samanlainen. Kun asiakkaat suhtautuvat optimistisesti brändiisi, se lisää myös tunnepitoisia tunteita. 

Lukituksen aikana nostalgisten avainsanojen maininnat kasvoivat nopeasti 13 miljoonasta 24,4 miljoonaan (+88%). Näin tapahtuu, koska yhteyden luominen menneisyyden myönteisiin muistoihin auttaa heitä irrottautumaan nykyisistä kamppailuistaan. Yritä yhdistää positiivinen muisto brändiisi, jotta voit luoda tunnesiteen asiakkaisiisi. Jos saat heidät tuntemaan olonsa hyväksi, he luottavat brändiisi. 

Home Credit Indonesian sisältömarkkinoinnin päällikön Aji Aditra Perdanan mukaan nostalgia-markkinointikampanja tuo mukanaan vanhat hyvät ajat takaisin. Maailma muuttuu, eikä kukaan tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Siksi positiivisena pysyminen auttaa sinua merkittävästi pandemian aikana. 

social-media-trends-in-2021-3

Esimerkiksi Netflix on yksi sisällön luomisen mestareista sekoittamalla omaperäisiä ideoita asiakkaiden nostalgisiin tarpeisiin. Stranger Things on siitä paras esimerkki, sillä se perustuu 80-luvun nostalgian teemaan ja lähestyy yleisöä. Sarja mainittiin menestyksekkäästi 6,1 miljoonaa kertaa ja se sai 23,1 miljoonaa sitoutumista. Stranger Thingsistä on tullut kuumin aihe, joka herättää runsaasti huolta yleisössä. 

Nostalgiamarkkinointi muuttaa digitaalista maisemaa vuonna 2021. Todennäköisesti teemat vanhat hyvät ja paremmat ajat, tai vanha koulukunta leviää nopeasti. Nostalgiamarkkinointi toimii kuitenkin vain yhdelle sukupolvelle kerrallaan. Brändien ei siis pidä olla ahneita kohdistamalla kaikille yleisöille samaa vanha koulukunta sisältö.

Päätelmät:

 • Ymmärrä yleisösi: Luokittele yleisösi eri väestöryhmiin. Kukin kampanja tavoittaa mahdollisesti kymmenen vuoden ikäryhmään kuuluvan yleisön, mutta myös sukupuoli, sijainti ja muut tekijät vaikuttavat suorituskykyyn. 
 • Vanha on uusi "uusi": Tarkista luettelostasi ja tuotteistasi, voisiko jotakin niistä julkaista uudelleen. Rajoitettu painos yhdessä nostalgisten tunteiden kanssa houkuttelee nuoren sukupolven ostamaan. Ajattele laatikon ulkopuolelta retromuotoilulla, lauluilla, elokuvilla ja sarjoilla, jotka tuovat mieleen asiakkaiden menneisyyden ja stimuloivat heidän aistejaan. 
 • Tee yhteistyötä retrovaikuttajien kanssa: Joidenkin nykyisten vaikuttajien yhteisöt ovat keskittyneet nostalgisiin tekijöihin. Ota yhteyttä heihin ja esittele nostalgiamarkkinointiin liittyviä ideoitasi, jotta saat yhteyden useampiin yleisöihin, jotka ovat jo yhteydessä menneisyyteen. 

6. Keskusteleva markkinointi

Keskusteleva markkinointi on menetelmä, jolla asiakkaat otetaan mukaan keskustelujen, kuten chatbottien, sosiaalisten viestien ja puhelujen avulla. Gartner korosti tätä menetelmää, koska se alkoi trendinä vuonna 2018. Markkinointi tarvitsee vuorovaikutusta brändien ja asiakkaiden välillä, siksi keskustelut ja yhteydet ovat kaksi tärkeintä tekijää, joilla voidaan rakentaa suhteita ja lisätä myyntiä. 

Tällä huipputekniikan aikakaudella chatbot voi yhdessä tekoälyratkaisujen kanssa personoida monikanavaisen keskustelun. Vuonna 2021 hyödynnetään keskustelumarkkinoinnin koko potentiaali. Brändi, joka pystyy hyödyntämään ja optimoimaan sen, saa valtavan edun kilpailijoihin nähden. Automaattiset sähköpostiviestit ja viestit eivät ole enää outoja ihmisille, mutta automaattinen ihmisen ääniviestiin vastaaminen tulee olemaan uusi taso, jonka tekoäly voi tehdä. Se auttaa brändejä, erityisesti suuria yrityksiä, vastaamaan asiakkaiden viesteihin välittömästi. 

Mother of unicorns -yhtiön toimitusjohtaja Ming Johanson totesi, että brändin äänet ovat jatkossa keskeisessä asemassa strategisessa markkinoinnissa. Se kehittää chatbotteja ja äänihakua, jotka johtavat yhä useampien asiakkaiden sitoutumiseen. 

XYZ Labin perustajan Sotirios Seridisin mukaan markkinoinnin automatisoinnista keskusteluyhteyksien avulla tulee yhä tärkeämpää tulevina vuosina. 68% käyttäjistä pitää tekstiviestejä ensisijaisena tapana kommunikoida yritysten kanssa. Brändien pitäisi vakavasti alkaa luoda keskustelujärjestelmäänsä verkossa. 

social-media-trends-in-2021-4

Esimerkiksi Dominon Facebook Messenger -chatbot auttaa yritystä ratkaisemaan lukuisia asiakaskysymyksiä ilman ihmiskäden kosketusta. Botilla on nimi Dom ja joitakin persoonallisuuksia, joiden avulla se voi kommunikoida asiakkaiden kanssa. Tämän keskustelujärjestelmän avulla asiakkaat pääsevät helposti käsiksi haluamiinsa vaihtoehtoihin kommunikoida brändin kanssa. Se sitouttaa asiakkaita merkityksellisempään sisältöön. 

Vuonna 2021 jokainen brändi yrittää integroida tekoälyn verkkokeskustelujärjestelmäänsä, jotta se voisi olla yhteydessä useampiin asiakkaisiin. Suhteet vahvistuvat täydellisesti. 

Päätelmät:

 • Aloita keskustelujärjestelmän rakentaminen: Chatbotit, sosiaalisen median viestit tai tekstiviestit ovat parhaita välineitä, joilla voit aloittaa keskustelun asiakkaidesi kanssa. Se luo brändillesi enemmän mahdollisuuksia kommunikoida asiakkaiden kanssa ja päinvastoin. 
 • Ole varovainen äänensävyn ja kielen kanssa viestinnässä: Tee tekoälykeskustelu inhimillisemmäksi helposti lähestyttävällä sävyllä. Ihmiset ottavat mieluummin yhteyttä brändiisi, koska he tuntevat aidon yhteyden. 
 • Markkinoinnin ja asiakaspalvelun integrointi: Suurin osa keskusteluista aloitetaan asiakaspalvelualalta. Markkinoinnin ja asiakaspalvelun välisen rajan rikkominen luo kuitenkin brändillesi enemmän mahdollisuuksia luoda toimivia ratkaisuja asiakkaillesi. 

5. Sosiaalinen pelaaminen 

Pandemiasulun aikana monet ihmiset turvautuivat videopeleihin uutena viihdemuotona. Peliyhteisö on kasvanut rajusti ja sillä on valtava määrä faneja. Vuoden aikana pelaajiksi itsensä identifioivat ihmiset ovat nousseet 31,1 miljoonasta elokuussa 2019 41,2 miljoonaan heinäkuussa 2020 (+32%). Näiden pelaajien viestit ja keskustelut aloittivat uuden trendin eri sosiaalisen median kanavissa. 

Useimmat mainituista avainsanoista eivät liity heidän pelaamiinsa peleihin vaan heidän kanssapelaajiinsa. Ystävät ja yhteisöt ovat tärkeimmät keskustelunaiheuttajat alustoilla: Twitch ja YouTube. Ihmiset eivät voi tavata kasvokkain reaalimaailmassa, joten yhteyksien rakentaminen digitaalisissa maailmoissa on paras vaihtoehto. Kuten ennustettiin, nämä peliyhteisöt kasvavat nopeasti ja vahvistuvat seuraavien vuosien aikana. 

Amanotesin markkinointipäällikön Jheric Delosin mukaan sosiaalisen median ja pelialustojen välinen raja on vähitellen katoamassa. Brändien on keskityttävä tähän, sillä nämä kaksi yhteisöä kehittyvät jatkuvasti ja mahdollisesti sulautuvat yhteen. 

Sosiaalisen median freelancer Rahul Pillain mielestä syy tähän suuntaukseen on UGC:n ja interaktiivisen pelisisällön välinen yhteys. Ihmisillä on taipumus pitää enemmän viihteellisestä sisällöstä ja sitoutua siihen. 

social-media-trends-in-2021-5

Esimerkiksi pandemiasulun vuoksi elokuvateatterit on suljettava joksikin aikaa. Se vaikuttaa suoraan tulevien elokuvien tuotantoon, myös markkinoinnin kannalta. Warner Bros otti riskin ja paljasti uusimman elokuvansa trailerin, Tenet Christopher Nolan Fortnite-pelialustalla. Elokuvan traileri sai 2,6K mainintaa ja tuotti 10,3K sitoutumista. Nämä ovat vain keskustelua ulos pelistä, Fortnite-yhteisön yhteydet olivat auttaneet Tenetiä paljon promootiossa. 

Spotify on myös esimerkki tästä peliyhteistyöstä. Heistä tuli kumppani League of Legends -esportsin äänistriimauksessa. Erilaiset yleisöt ja markkinointikanavat, mutta samankaltainen yhteys.

Digitaalisen maiseman osalta Facebook lanseeraa ensi vuonna Facebook Horizonin, jossa voit tutustua koko yhteisön suunnittelemien ja rakentamien virtuaalikokemusten alati laajenevaan universumiin. Peliteollisuus kukoistaa lähiaikoina korkean teknologian integroinnin myötä. Tämä on valtava mahdollisuus jokaiselle brändille personoida sisältöä niin, että se edistää yleisön sitoutumista ja lopulta myyntiä. 

Päätelmät:

 • Etsi lisää yhteisöjä: Yhteisöt kasvavat nopeasti kaikkialla, sosiaalisessa mediassa, vaikuttajissa ja fanikunnissa. Löydä oikea paikka, johon voit hypätä mukaan, ja optimoi mahdollisuus mainostaa brändiäsi. 
 • Ymmärrä näitä yhteisöjä: Kommunikoi ja ole vuorovaikutuksessa saadaksesi tietoa näistä ryhmistä, sitouta sitten vähitellen yleisö ja luo sisältöä. Älä ole kiireinen, muuten pilaat kaiken, koska uskottavuutta ei ole. 
 • Riko tavallinen: Tenet/Fortnite-tiimi on paras esimerkki tästä tapauksesta. Kuumin peli ja blockbuster - Tenet tekevät yhteistyötä ja luovat maanjäristyksen kahdelle yleisöryhmälle. Nyt on aika luoda innovatiivisia tapoja mainostaa brändejä sitouttamalla uusi yhteisö.  

4. Vanhan koulukunnan markkinointi uusille markkinoille

Viime vuosina olemme nähneet niin monia eri markkinointitrendien nousuja ja laskuja. Markkinointitekniikat ovat samanlaisia. Kuitenkin tavat, joilla lähestymme asiakkaita, ovat jotenkin hieman erilaisia, kun joku on tuomassa markkinoille vanhan koulukunnan markkinointi takaisin testiin. Koronaviruspandemian aikana on epävarmuuden aika, ja siksi kaikkea voi tapahtua, eikä kukaan voi ennustaa sitä tarkasti. Sen perusteella tulemme todennäköisesti näkemään aallonharjalla vanhan koulukunnan markkinointi vuonna 2021, koska sen on yksinkertaista kiehtoa asiakkaita.

Uutiskirjeet ja podcastit lisääntyivät koko pandemiakriisin ajan, esimerkiksi 55% amerikkalaisista kuuntelee podcasteja ja uutiskirjeitä jopa 14%. Jotkut vanha koulukunta viestintämenetelmät ovat palaamassa, erityisesti äänipuhelut. Äänihaku, äänimuistiinpanot ja äänitwiitit ovat saaneet 164 000 mainintaa ja 774,4 4K sitoutumista. Nämä ovat massiivisia lukuja, ja ne kasvavat ennustettavasti nopeammin seuraavina vuosina. 

Kuten Neal Schaffer, Age of Influence -kirjan kirjoittaja, kertoo, digitaalinen markkinointi on markkinoijien ensimmäinen ajatus nykyään. Siksi vanhan koulukunnan markkinointi unohdetaan, mutta brändit alkavat yhdistää molemmat vanhan koulukunnan digitaalinen markkinointi. 

Esimerkiksi TheNewsMarket on jo julkaissut joitakin vanhan koulukunnan markkinointimallit uutiskirjeen ja podcastin kautta. Podcast oli menestyksekäs, sillä se saavutti 8,5 000 sitoutumista ja käyttäjiltä saatiin positiivista palautetta. 

Päätelmät:

 • Kasvata yleisöäsi uutiskirjeellä: 31% B2B-markkinoijista uskoo, että uutiskirje on hyvä keino liidien hoitamiseen. Viestien ja tietojen räätälöinti kullekin käyttäjälle lisää heidän sitoutumistaan ja vahvistaa suhdetta. 
 • Etsi podcast-mahdollisuuksia: Tunnista yrityksesi teema tuotteiden, palvelujen, perusarvojen ja vision perusteella. Yritä haastatella joitakin vaatimuksia vastaavia podcasteja ja määrittele sitten yhdessä yleisö. 
 • Yhteys Omni-influencereihin: Kaikenkanavaisilla vaikuttajilla on laaja yhteys yleisöönsä eri sosiaalisen median alustoilla ja lähestymistavoilla. Tee yhteistyötä heidän kanssaan maksimoidaksesi sitoutumisen ja vaikutusvallan. 

3. Sosiaalisen median jättiläiset sopeutuvat uuteen normaaliin 

On tavallista kuulla huhuja jonkin sosiaalisen median alustan häviämisestä, kun toinen ottaa sen paikan. Jättisovelluksia on päivitetty jatkuvasti uusilla ominaisuuksilla, jotta ne pysyisivät kilpailijoidensa ja trendiensä perässä. On kuitenkin vaikea löytää merkkejä laadun heikkenemisestä lähivuosina. 

Viimeisten 13 kuukauden aikana kolmen suurimman sosiaalisen median alustan uutisjutut: Facebook, Instagram ja Twitter, on mainittu hieman enemmän eri digitaalisissa kanavissa. Huolimatta eroista sellaisissa tekijöissä kuin yleisöt, väestörakenne ja asiakaskäyttäytyminen, kukaan ei voi kieltää, että näiden Trio. Tiktok on yrittänyt kovasti lisätä tarinoita ja viiniköynnöksiä, mutta sillä on vielä pitkä matka kurottavaksi umpeen. 

Suurilla alustoilla on riittävästi kykyä sopeutua nopeasti uusiin suuntauksiin ja muuttaa asiakkaiden tottumuksia, ja Facebook Horizon ja Twitter voice ovat osa sitä. Kuten ennustettiin, nämä jättiläissovellukset tulevat edelleen olemaan vallitsevia sosiaalisen median markkinoilla, mutta ominaisuuspäivitysten vuoksi tapahtuu valtava muutos. 

Sosiaalisen median konsultti Mat Navarra väitti, että Facebookin kaltaisten sosiaalisen median jättiläisten on muutettava hallitusten asettamia säännöksiä ja rajoituksia. Käyttäjät ovat Cambridge Analytican skandaalin jälkeen entistä varovaisempia tietojen vuotamisen suhteen internetissä. 

Toisaalta Sunshine Coastin yliopiston sosiaalisen median tutkija, tohtori Karen Stutherland uskoo, että sosiaalinen shoppailu yleistyy, kun Facebook julkaisee Commerce Manager -toiminnon yrityksille. Sen lisäksi virtuaaliset tapahtumat ovat kehittymässä sosiaalisen yhteyden luomiseksi vaikka Covid-19-kauden jälkeen. 

social-media-trends-in-2021-6

Esimerkiksi Facebook on onnistuneesti puuttunut Covid-19:n disinformaatioon ja väärään informaatioon ja antanut yleisölle oikeaa tietoa, jota he tarvitsevat. Tässä videossa kerrotaan faktat pandemiasta, jota jaettiin 33 000 kertaa ja johon sitoutui 183 000 ihmistä. Tämä on paras todiste siitä, että foorumi esittää todellista tietoa ja saa tukea yhteisöltä. 

Päätelmät:

 • Sopeudu alustojen mukaan: Hyödynnä jokaisen käyttämäsi alustan kaikki käytettävissä olevat ominaisuudet. Se auttaa yritystäsi sopeutumaan helposti trendiin, esimerkiksi jos asiakkaasi pitävät enemmän videoista kuin valokuvista ja haluavat mieluummin tarinoita kuin viestejä. Näissä tapauksissa sinun on vastattava heidän tarpeisiinsa sen sijaan, että hankkiudut niistä eroon. 
 • Valitse oikea sosiaalinen media: Sosiaalisen median alustoja on satoja, joten on vaikea hallita ja olla paras kaikissa kanavissa. Facebook, Instagram, Twitter tai jopa LinkedIn ovat markkinointistrategiasi selkäranka. Keskity siis tärkeimpiin kanaviin ja ymmärrä brändiesi kyvykkyys. 
 • Seuraa PPC:täsi sosiaalisessa mediassa: Jos yrityksesi keskittyy mainoksiin, sinun pitäisi seurata niitä vakavammin. Koska uusia tulevia päivityksiä on tulossa, etsi muita ratkaisuja kampanjoiden optimoimiseksi ja budjetin minimoimiseksi. 

2. Ratkaisut digitaaliseen disinformaatioon 

Sosiaalisessa mediassa on ollut niin paljon huhuja väärennetyn ja todellisen tiedon välisestä rajasta, että se vahvistui Coronavirus-pandemian aikana. Virukseen liittyviä tietoja on miljoonia, mutta kukaan ei tiedä, onko se faktaa vai fiktiota. Väärennettyjen uutisten seuraukset olivat erittäin vakavia, kun esiintyi mielenosoituksia, mellakoita ja huijauksia. Hallitukset ja käyttäjät odottavat sosiaalisen median kanavien keskittyvän totuuden korostamiseen ja jättävän huijausuutiset huomiotta. 

Helmikuusta 2020 lähtien väärää tietoa ja salaliittoteorioita on mainittu rajusti Covid-19:n vuoksi. Maailmanlaajuisen pandemian aikana kaikki haluavat löytää todellista ja virallista tietoa pitääkseen huolta itsestään ja perheestään, mutta sen selvittäminen on rankka matka.

28% amerikkalaisista aikuisista olettaa, että ihmiskehoon pitäisi istuttaa mikrosiruja koronaviruksen parantamiseksi, mikä perustuu väärennettyihin uutisiin. Niin sanottu "salaliittoteoria" luo hallituksille ja lääketieteellisille osastoille haasteen virusta vastaan tarkoitetun rokotteen tutkimisessa. 

Spin Sucksin perustajan Gini Dietrichin mukaan haitallinen sisältö on vaarallisin vihollinen, joka tuhoaa brändisi jotenkin. Vuosi 2021 on jokaiselle yritykselle vuosi, jolloin on valittava todelliset ja tarkat tiedot, joita käyttäjät voivat tarjota luottamuksen palauttamiseksi. 

DIA Brandin toimitusjohtaja Tania Tai totesi, että avoimuusviestintä on elintärkeä osa jokaista yritystä, mutta pandemian aikainen disinformaatio on vähentänyt luottamusta. Siksi käyttäjien tuottama sisältö on luotettavampaa kuin brändin tuottama sisältö. 

social-media-trends-in-2021-7

Esimerkiksi Vodafone vedettiin hiljattain mukaan maailmanlaajuiseen pandemiaan liittyvään disinformaatioon. Väärennetyllä videolla väitettiin, että 5G oli tärkein syy koronavirukseen. Tämä video jaettiin nopeasti useilla foorumeilla ja verkkosivustoilla, ja siihen sitoutui noin 1,8 000 henkilöä sen jälkeen, kun se oli sosiaalisessa mediassa. 5G-torni poltettiin, mikä johtaa vakaviin vahinkoihin ja verkon keskeyttämiseen. Jälkiseuraukset olivat katastrofaaliset Vodafonen lisäksi myös muille televiestintäalan yhteistyökumppaneille.

Asiantuntijat odottavat, että sosiaalisen median alustat ratkaisevat kiistanalaisen kysymyksen aktiivisesti mahdollisimman pian. Tonneittain tietoa verkossa ei ole helppo tasapainottaa ja valvoa, mutta arviolta valeuutisten määrä vähenee merkittävästi vuoden 2021 aikana. 

Päätelmät:

 • Lisää brändisi läpinäkyvyyttä: 66% asiakkaista väittää, että brändin houkuttelevin ominaisuus on avoimuus. Jos et tarjoa asiakkaillesi hyödyllistä tietoa, joku muu tarjoaa. 
 • Ole varovainen sen suhteen, mitä jaat: Älä saata brändiäsi vaikeaan tilanteeseen jakamalla virheellistä tietoa. Jos viestit eivät ole 100% tarkkoja tai aitoja, niin keskustele uudelleen lakitiimisi kanssa, jotta saat paremman version. 
 • Paranna kanaviesi turvallisuutta: Hakkerit eivät ole nykyään jokaiselle yritykselle outo asia, joten varmista, että kaikki kanavasi ovat turvallisia ja että ne on tarkistettu huolellisesti riskien vähentämiseksi. Kaksitekijätodennus on vähintäänkin se vaihe, joka jokaisella sosiaalisella tilillä on oltava. Kirjautuminen vie aikaa, mutta se on turvallisempi kuin alaston tili. Lisäksi on hyvin vähän mahdollisuuksia, että työntekijäsi olisivat ottaneet yrityksen tilit haltuunsa ja julkaisseet virheellistä tietoa, joka on aiheuttanut brändisi tuhoutumisen. Ole siis aina varovainen!  

1. Sosiaalisesti tiedostavien asiakkaiden vaikutukset 

Tämä on tutkimuksessa määritelty sosiaalisen median trendi numero yksi vuonna 2021. Vuonna 2020 sosiaalisesti tietoinen sukupolvi vaikutti merkittävästi brändeihin, politiikkaan ja yhteiskuntaan. Siksi brändien on luotava sisältöä, jossa on muitakin kiinnostavia aiheita; muuten vanhat asiat vanhenevat vuonna 2021.

A&Z-sukupolven osalta politiikkaa, mielenterveyttä, koulutusta ja taloutta koskevat keskustelut ovat erittäin tärkeitä, jotta he saavat huomionsa. Covid-19 on vaikuttanut kielteisesti Z-sukupolveen, ja 50% heistä on joko menettänyt työpaikkansa tai joku heidän perheestään on saanut lomautuksen. Tulevina vuosina heillä on räjähdysmäinen aika taistella työpaikkojen takaisin saamiseksi ja työskennellä kovemmin kompensoidakseen rahat, joita he eivät voineet ansaita. 

Kuten brändikonsultti Roha Daud totesi, vuosi 2020 on ajanut Z-sukupolvea kohti kypsyyttä ja virallisen työelämän aloittamista. Tästä sukupolvesta tulee parhaiten koulutettu sukupolvi muun muassa ilmastonmuutoksen, rotujen välisen tasa-arvon ja politiikan suhteen. Brändien ja Gen-Z:n välinen yhteistyö auttaa yrityksiä palaamaan markkinoille. 

Avocado Socialin perustajan Alison Battisbyn mielestä "globaalit brändit, joilla on terve mainosbudjetti, tutkivat maksullisia mahdollisuuksia lyhytmuotoisen videosisällön parissa, erityisesti kun on kyse suurten tapahtumien, kuten Super Bowlin ja olympialaisten, tukemisesta". 

social-media-trends-in-2021-8

Merkki esimerkiksi, kun tilanne "Black Lives Matter" tänä vuonna. Nike esitteli nopeasti aiheeseen liittyvän videon. Video sai yli 326 000 sitoutumista ja 7,9 miljoonaa katselukertaa. Nike ymmärtää sosiaalisen tietoisuuden, joten se sitoutuu brändiin ja tukee yhteisöjä. Hashtag #UntilWeAllWin on saanut 131 000 mainintaa ja 671 000 sitoutumista. Tämä voimakas viesti auttaa Nikea saamaan lisää luottamusta ja tukea sekä työntekijöiltä että asiakkailta. 

Digitaalisessa maisemassa tuotemerkkien on lähikuukausina järjestettävä itsensä uudelleen ja päästävä eroon vanhasta markkinointistrategiasta, jotta markkinointi olisi sosiaalisesti tietoisempaa. Asioihin sitoutuminen ajaa enemmän nuorempia sukupolvia lisäämään voimiaan. 

Päätelmät:

 • Paranna brändi-yleisöyhteyttä: Ymmärrä asiakkaitasi ja selvitä heidän ongelmansa yhteyden rakentamiseksi. Ole tosissasi siinä, mitä teet sitoutuaksesi asiakkaisiin, muuten joudut kohtaamaan aiheuttamasi kriisin. 
 • Keskitä markkinointisi tehtäväsi: Kovaa myyntiä ei kannata soveltaa vuosituhannen vaihteen ikäisiin ja nuorempiin sukupolviin. Vain 1% millenniaalista uskoo, että vakuuttava mainos luo luottamusta. Yrityksen missioon perustuva markkinointikampanja luo vahvan brändiresonanssin.   
 • Käsittele sosiaalisia taantumia: Kaikkia sosiaalisia ongelmia on vaikea välttää, ja siksi jokaisen brändin on laadittava varasuunnitelma. Jotkut ihmiset tekevät tutkimusta brändistäsi ja ottavat selvää, miten hallitset maailmanlaajuisia ongelmia. Jotenkin heistä voi tulla asiakkaitasi. Varaudu siis jokaiseen skenaarioon! 

Päätelmä

Lyhyesti sanottuna, yksi perimmäinen trendi, jonka jokaisen brändin on muistettava, on seuraava Kuluttaja on kuningas. Useimmissa tapauksissa niiden on oltava markkinointistrategioiden keskeinen osa. Se kuulostaa luultavasti kliseiseltä, mutta se on hyvin totta. Jos yritys ymmärtää täysin asiakkaidensa tarpeet, toiveet, vaatimukset ja keskustelut, se selviytyy tulevassa kaaoksessa. On aika kuunnella asiakkaan ääntä ja muuttaa se brändimenestykseksi vuonna 2021.  

Seuraa näitä trendejä saadaksesi ensimmäisen käsityksen sosiaalisen median trendeistä vuonna 2021. Se on valtava etu jokaiselle yritykselle kehittää suunnitelmansa.

Jos tämä blogi on mielestäsi hyödyllinen, älä epäröi jättää kommenttia ja jakaa sitä! 

Jaa tämä viesti

Jaa linkedin:ssä
Jaa facebook:ssä
Jaa twitter:ssä
Jaa email:ssä

Piditkö tästä artikkelista?

Meillä on paljon enemmän! Liity sähköpostilistallemme ja saat uusimmat uutiset ja artikkelit suoraan sähköpostiisi viikoittain.

Lisää viestejä

It has come to our attention that some individuals are falsely using our name, Sisu Digital to scam people on Telegram. We want to make it clear that we have no connection with these scammers, nor do we endorse their actions. We do not offer any shady, questionable jobs or hire people for such activities. If you encounter any suspicious activity, report it immediately. We are not responsible for any consequences if you follow the scammers. Be smart and take care of yourself!